Szente B. Levente: ŐRÜLT MŰVELTSÉG

(Németh László Európai utas c. tanulmánykötete nyomán)

nincsen különbség az égbe nyúló
roppant hegyek csúcsa és a rettenetes

mélységek között hiszen
természetük az előző korok hajnalán született

miként a jövő megsejtése
az örök pillanat titkának délibáb csapdája

sorsában ott osztozik a köröttünk suhanó természet
így az ember a gyermekistenek képét nem őrzi meg

mégis élnek mellettük a nomád pusztítók
a semmi erejét felismerők

kik a régi hanyatlást a botlás tragédiáját
egymásra mutogatva öntudatlan megismétlik

követik a betűk erejét látomását
mert jelentését annak régen nevén nevezték

a homéroszi magaslatra űzött kultúrának
olyannak kell lennie mint ereinkben a vér

nyelve pedig támaszték akár a hit
vers az emlékek szónoka

csillagok között teremjen a lélek szerény szépsége
a tiszta észben születő búvóhelyed

ha másokról beszélsz
önmagadról is elmondasz valamit

mert nekünk
a Dunán innen és túlról a műveltség

és az őrület
kardélen érkezett.

További bejegyzések