Szente B. Levente: Előre csinált szavak utónyomtatásban

(jegyzet/emlék-álom a Sárgaház folyosója c. naplóból)

apró kavics vagyok álmodtam
önmagam tenyerében
álmodom az ő fejében üzenetet hagyok
elcserélt voltam régen
még gyermekkoromban
hittem is benne
az időtlen időben élünk
hol az odvas fa is egyszer születik
újra meg újra
gyökeret bont
koronás fekete ezüst a színe
arany lombja mindent befed
a mindenség egén alvó csillagok
elindulnak csöndben az állatok
habzó szájjal kitörnek
torkuk mélyén burjánzó enyészet
idegen test néma üvöltése ez
csak egyetlen lyuk egy száj
bábok és bábuk mestere
a vállamon ki áll
villámok csapódnak szét
egyre többen vannak
koponyám falán
drótnélküli mosolyon tör előre
elidegenít a szerelem
suttogja fogatlan ínye
nemtelen tér az éter
egyszeme ősidők óta figyel
hová merre most ember
ki vagy a tükörben
innen és túl
jól vigyáz

További bejegyzések