KÖNYVAJÁNLÓ – Zalán Tibor: Reménytelenek

ISBN:978-615-6168-54-2

A DunapArt Magazin szeretettel ajánlja az olvasók figyelmébe, a Fekete Sas Kiadó gondozásában megjelent, a DunapArt Magazinban is bemutatott és publikált szerzőnek:

Zalán Tibor: Reménytelenek – című (hangjáték)-kötetét.

A hangjáték (…) az a színházi forma, amikor a színpad sötétben marad, és csak a hangok játéka, viszonyrendszere, illetve a hangokat megszólalta­tók tehetsége és a rendező invenciója teremti meg a hallgatóság belső látás- és látványvilágát. A hang­játékíró tehát nem bízhatja magát az általa leírtak térben kiterjesztésére (láthatóságára), úgy kell meg­teremtenie valamennyi szituációt, valósághelyzetet, hogy az elhangzó dialógusokból derüljön ki egyér­telműen közönsége számára a térben lejátszódó tör­ténet. Ez mindenkor bravúros írástechnikát igényel, sok fantáziát és nyelvi mozgalmasságot.

Amikor tehát szerző hangjátékai egy részének nyomtatásban megjelentetését elhatározza, azt a le­hetőséget teremti meg az olvasónak, hogy színháza­síthatja a leírtakat, hogy a saját befogadórendszerét megmozgatva látvány- és hangeffektusokat teremt­het meg magának, hogy a csak dialógusokban meg­fogalmazott történéseket ön-narrátori-dramaturgi gesztusokkal átélhetővé és „valóságossá” tegye a maga számára. Lényegileg tehát a belső világ szín­házi kiterjesztéséről van szó. Öntörvényű műfaj ez, amely megannyi belső kaland elindításában segíti meg a „szemével hallgatni és teremteni megtanuló” olvasóját.

Szerző és kiadó nem titkolt, közös szándéka, hogy ezt az irodalmilag és színházilag fontos ha­tárműfajt elérhetővé tegye, felélessze iránta azok érdeklődését is, akik még nem beavatottként tekin­tenek rá, illetve az újraélés/-élhetőség lehetőségével ajándékozza meg azokat, akik voltak és maradtak nyitottak a „fekete színház” felé. Vélhetően és re­mélve, hogy nincsenek kevesen. – Zalán Tibor

A kötet a 94. Ünnepi Könyvhéten beszerezhető lesz a Fekete Sas Kiadó standján és a kiadónál megrendelhető!
Dedikálás: 2023. június 8. csütörtök, 17.00 óra.
Helyszín: 1051 Budapest, Vörösmarty tér. 50-es pavilon.

További bejegyzések