KÖNYVAJÁNLÓ – Ambrus József: Folyékony labirintus

A DunapArt Magazin szeretettel ajánlja az olvasók figyelmébe, a Hugarovox Kiadó gondozásában megjelent, a DunapArt Magazinban is publikáló szerzőnek:

Ambrus József: Folyékony labirintus – című kötetét.

Többek közt, a szerzőre jellemző formai kötöttség teszi sajátossá a műveit, amelyekben a gyakran alkalmazott „felezős versszak számai“, a – 12 – 8 – 4 – sorokra osztott verselés teszik Őt és az írásmódját, teljesen egyedi formátumú költővé. Minden művét, sajátos misztérium lengi körül, amelyhez mégsem kell kódfejtő alkalmazások sorát keresnie az olvasónak azok megértéshez. Sőt, vaskos lexikonokban sem kell kutakodnia az értelmezések után senkinek, hogy az életre kelhessen az értelemben majd a szellem nyomtatott áramköreiben a legbenső érzések mögött, ahol szikralángot gyújt a gondolat, ami, szinte kézzel tapintható. Azonnali élményt ad, és a megélt élmények nyomán, újabb és újabb értelmezések fakadnak, hogy a felismerés, a megértés, az újraértelmezés útvesztői közt kiutat találjon a műveket olvasó, ebben a szépre szőtt kötetben, a : – Folyékony labirintus – papírlapokra festett szőttesén. – Varjú Zoltán (DunapArt Magazin)

„Az élet útvesztőiben élő, bolyongó és alkotó költő rá jellemző, sűrű szövetű nyelven, vállalt formai kötöttséggel a döntések felelősségét és a szabadságot, a szabadságvágy elkerülhetetlenségét járja körül új, kilencedik kötetében. Az emberek zűrzavarában, vadonában és tisztaság- s tisztességigényében Ambrus József az élőbeszédszerű, ám hihetetlenül gazdag versbeszédben értelmezi a valóságot, egyben kutakodik a nagy mozgatók után… Forrósága, ereje, izzósága van sorainak, szigorúan komponált strófáinak. Transzcendentális ethosza van műveinek, ugyanakkor egy nagyon is két lábon álló embernek; ez a művészet, a költő írásművészetének gyönyörűsége, egyben gyönyörködtetése. Egyszerre konkrét és elvont világ költészete ez, fölmutató, regisztráló világ attól, akinek ars poétikája és az esztétikumon túlútmutató vállalása: “minden versben feltámadok”. Így legyen!“ – Kaiser László

A kötet az Ünnepi Könyvhéten beszerezhető lesz a Hungarovox kiadótól.
Dedikálás: június 11. vasárnap, 14.00 – 15.00 óra között.
Helyszín: 1051 Budapest, Vörösmarty tér. 8-as pavilon.

Megrendelhető kötetek állnak rendelkezésre Ambrus Józsefnél, a – pircsike7@gmail.com – e-mail cím alatt a készlet erejéig, ahol a szerző korábbi kötetei szintén elérhetőek korlátozott példányszámban.

A szerző eddig megjelent kötetei:

Férfi ének; – Magánkiadás. Budapest, 2012.
Kifosztott szépség; Magánkiadás. Budapest, 2013.
Golgotavirág; Rím Kiadó. Nyíregyháza, 2014.
Az élet bolondja; – Aposztróf Kiadó. Budapest, 2015.
Egy marék szerenád; – Aposztróf Kiadó. Budapest, 2016.
Törékeny tekintet; – Aposztróf Kiadó. Budapest, 2019.
Egyedül Európában; – Aposztróf Kiadó. Budapest, 2020.
Levegő vére; – Aposztróf Kiadó. Budapest, 2022.
Folyékony labirintus; – Hungarovox Kiadó. Budapest, 2023.

További bejegyzések