Kabdebon János: Bádogbogár

Maszatos az ujjam.
Nemlenyalom.
Lasankergülökmeg
mintegyBádogbogárhatűzanap.
Ferdeafényahogybetűz.
Inkábblassankergülök,
merhagyorsanakkor
hiányoznifogalétembőlatranszcendencia.
Afelsőbbhatalom.
Akimajdmegmondja lassanevagygyorsan.
Közbentudom
hogymindössze
utanzokegymásikbádogbogarat.
Detudvántudomhogymégsem
mertbárlassankergülök
mégisénutánzomésnemis.
Merténmásképpenkergülöklassanmintatöbbiek demégiscsaklassankergülök.
Mertmondom:lassankergülökmegfele.
Denemcsakén.
Kergülvelemavilág
hiszenénazértkergülök
mertőisvelemegyütt. Utánozzukegymástmibádogbogarak mertavilágamikörülvesz
aztmialkottuk.
Lassankergülök.
Mondomleutánozzukegymást
miavilág
megabádogbogarak.
Lassankergülökháthaatöbbiek majdmegunjákésmajdmindenkicsakengenéz ahogymegkergülök.
Lassan.
Kergülök.
Nemtudomnézneke
demostmármindegy
mertcsakazérdekelhogykergüljeklassan ésközbenézemhogylassakergülvelemavilág.
Mertezígyjó.
Együttkergülnilassan.
Egyedül.

További bejegyzések