Debreczeny György – BIOGRÁFIA

(Budapest, 1958. február 2. –) magyar író, költő. Könyvtáros.

Élete

Első versét hetedikes-nyolcadikos tanulóként írta, középiskolai tanulmányai során pedig volt olyan időszak, amikor legalább napi egy verset írt, nagyalakú vonalas spirálfüzetébe, közülük néhány később kötetben is megjelent.

Közgazdasági szakközépiskolába járt, amikor elolvasta Benedek István Aranyketrec című könyvét. Elhatározta, hogy pszichiátrián fog dolgozni, és erről senki sem tudta lebeszélni. 16 évesen nyáron diákként dolgozott egy hónapot az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet férfi funkcionális idegosztályán, ősszel pedig nem folytatta a nemszeretem középiskolát, hanem elment segédápolónak a Pomázi Munkaterápiás Intézethez. Munka mellett végezte el az egészségügyi szakiskolát, s három év múlva, 1977-ben okleveles ideg- és elmeápoló lett.

Levelező tagozaton érettségizett 1980-ban. Dolgozott ápolóként az Alsóerdősor utcai Korányi Frigyes és Sándor Kórház Baleseti Belgyógyászati (népszerű nevén: Öngyilkos) osztályán, ahonnan 1982-ben Levél Domonkos Istvánnak c. verse miatt kirúgták, mert “szidta a Magyar Népköztársaságot”.[1] Később számos foglalkozása volt: újságkihordó, sajtóklub ügyeletes, telefonfülke takarító, hirdetésszervező, szakkönyvterjesztő. 1999-ben könyvtáros asszisztens képesítést szerzett az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtárban, 2003-ban pedig könyvtáros diplomát az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán, 2004 ősze óta könyvtárosként dolgozik.

Első verse nyomtatásban 1977-ben jelent meg, első verseskötete viszonylag fiatalon, 24 éves korában látott napvilágot ellentétpárhuzamok címmel 1982-ben, a Kozmosz könyvek sorozatban. A második viszonylag hosszú idő, hét év után elodázható elégiák címmel, a Szépirodalmi Könyvkiadónál. Harmadik kötete, amelynek anyaga már 1987 végére készen volt, végül 2011-ben jelent meg a Syllabux Könyvkiadónál. A 90-es években keveset írt, alig publikált. 2000 óta ismét jelen van az irodalmi életben. Tagja a Szépírók Társaságának.

Díjai és elismerései

Lengyel József-ösztöndíj, 1987
Bánkuti Miklós-díj, 2014
NKA alkotói ösztöndíj, 2017, 2019
X. Canon könyvnyomtatási pályázat díja verseskötet kategóriában, 2017

Publikációi

Kötetek:

Ellentétpárhuzamok. Kozmosz, 1982
Elodázható elégiák. Szépirodalmi, 1989
Sőt mi több. Syllabux, 2011
Nincs karácsony. Syllabux, 2013
Területtel őrzött kutya. Syllabux, 2014
Csavarjuk le a tetejét! (Bistey András Hollókövy Vajk Csaba igaz története c. prózájával közös kötetben.) Nagy Lajos Kiadó, 2015
Tértivevényes csillagok. Syllabux, 2015
Két hang, tíz ujj (Nyírfalvi Károllyal közösen.) Vár Ucca Műhely, 2015
Fáj is meg nem is. Syllabux, 2016
Sötét lesz. AJ Téka Kiadó, 2017
Szelektív üveghegyeken innen. Syllabux, 2017
Lábjegyzet. Litera-Túra, 2018
A zengőkövön szirmok zápora. AJ Téka Kiadó, 2018
Ezen a szép napon: Thomas Bernhard breviárium. AJ Téka Kiadó, 2019
Három menetben, kollázs nélkül. AJ Téka Kiadó, 2020
nincs semmi, Tandori úr AJ Téka Kiadó 2021.

E-könyvek:

Sőt mi több, Syllabux, 2012
Nincs karácsony, Syllabux, 2013

Kötetei a Magyar Elektronikus Könyvtárban:

Ellentétpárhuzamok http://mek.oszk.hu/19000/19021/index.phtml
Elodázható elégiák http://mek.oszk.hu/19000/19022/index.phtml

Antológiák:

Tűzpróba. Hungarotex, 1981
ars. Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, 1982
Állapot. Fiatal Művészek Klubja, 1983
Légyott: Bartók + Belkántó randevúja. Spanyolnátha, 2005
Mégse légyott. Kékszakállú és Verizmo elmaradt randevúja. Spanyolnátha, 2006
Légyott: B.artók + P.árizs. Spanyolnátha, 2007
Madártávlat. Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 2008
Verstörténés. Irodalmi Jelen Könyvek, 2013
Rondó a vadonban. Napkút Kiadó, 2013
Gyimesi László köszöntése: 65. születésnapja alkalmából. Hungarovox, 2013
4 az 1-ben antológia, 2. köt.: Kiss Judit Ágnes, Simon Adri, Horváth Orsolya és Debreczeny György, Napsziget, 2013
Világárnyék. Hét Krajcár, 2014
Szerdahelyi LXXX. Mini Print, 2014
Pengeélen. Nagy Lajos Kiadó, 2015
Húszimádók. Spanyolnátha, 2015
Antológia 2016. Litera-Túra Irodalmi és Művészeti Magazin, 2016
Hogy hazataláljunk: Szepes Erika köszöntése. Nagy Lajos Kiadó, 2016
Kedvesebb hazát. Nagy Lajos Kiadó, 2016
Hangok és harangok. Litera-Túra Művészeti Kiadó, 2017
Felemás korlát Nagy Lajos Kiadó, 2017
Angyalhaj Litera-Túra Művészeti Kiadó, 2017
Szavakból kazlat Litera-Túra Művészeti Kiadó, 2018
Kaláka antológia, 2018
Szavak könnyű szélben Litera-Túra Művészeti Kiadó, 2018
Szószánkó : karácsonyi antológia Litera-Túra Művészeti Kiadó, 2018
Újrahasznosított haza Nagy Lajos Kiadó, 2018
Szerelmeskönyv Litera-Túra Kiadó, 2019
Gondolatrajzok Litera-Túra Kiadó, 2019
Szószitálás : karácsonyi antológia Litera-Túra Kiadó, 2019
Csák Máté földjén Nagy Lajos Kiadó, 2019
Kigondolt kabát Litera-Túra Kiadó, 2020
Szóhalászok Litera-Túra Kiadó, 2020
Angyalhangok : Karácsonyi antológia : Litera-Túra Kiadó 2020
Valami tavasz antológia ISBN978-615-81346-7-5 Litera-Túra Kiadó 2021.
Tóth Imre emlékkönyv Pannónia Kulturális Egyesület 2021
Fölfelé antológia Litera-Túra Kiadó Pécs 2021
Újnyugat antológia Újnyugat Irodalmi Kör 2021
Az Országút antológiája ’20-’21 Magyar Szemle Alapítvány 2022
Álmokba szánt ének : versfolyam Vörösmarty Társaság
Tollászkodó : tavaszi antológia 2022 Litera-Túra Kiadó Pécs 2022
Hová? : antológia 2022 Litera-Túra Kiadó Pécs 2022

Recenziók köteteiről:

Tandori Dezső: Bemutatjuk Tábor Ádámot és Debreczeny Györgyöt Könyvvilág,1982. december (XXVII.évf. 12.sz.) 9.old.
Iszlai Zoltán: Négyen a kozmosztól Magyar Nemzet 1983. április 24. 6. old.
András László: Ellentétpárhuzamok : Debreczeny György versei Új Tükör 1983.05.01. (18. sz.) 2. old
Bakonyi István: Szerencsés bemutatkozás : Debreczeny György első verskötete, Fejér megyei Hírlap 1983. július 20. 5. old.
Csontos Sándor: Tizenhárom új költő Új Írás 1983. 10. sz. 106-112. old.
Papp András: Debreczeny György: Ellentétpárhuzamok Jelenkor 1984. 1. sz. 95-96. old.
Kulcsár Szabó Ernő: Új szenzibilitás felé : Pályakezdő költők a nyolcvanas években Jelenkor 1984. július-augusztus 709-716. old.
Nyilasy Balázs: Pályakezdő költők 1982-83 (Bokor Levente: Befejezetlen mondat, Debreczeny György: Ellentétpárhuzamok, D. Németh István: Tájképek és történetek, Lezsák Sándor: Békebeli éjszaka, Verbőczy Antal: Kereszt-levél a századvégre, Györe Balázs: A jámbor Pafnutij apát keze vonása, Turcsány Péter: Tarisznya) Alföld 1984. 8. sz. 73-81. old..
Farkas Daniella: Írunk-e még valaha verseket : Debreczeny György Sőt mi több c. kötetéről Irodalmi Jelen, 2012 január (123. sz.) 104-106. old. (online: http://www.irodalmijelen.hu/node/11817 (2011.11.17.) )
Nyírfalvi Károly: Overground avantgárd? : Debreczeny György Sőt mi több c. kötetéről http://comitatusfolyoirat.blogspot.hu/2011/08/nyirfalvi-karoly-overground-avantgard.html (2011.08.31.)
www.kello.hu: Területtel őrzött kutya Könyvkultúra magazin online https://www.kello.hu/magazine/konyvujdonsagok/tudomany/3000234248-debreczeny-gyorgy-1958–terulettel (2020.09.29.)
Boldogh Dezső: Avantgárd karácsony [a nincs karácsony c. kötetről] (2014.02.20.) http://www.irodalmijelen.hu/2014-feb-20-2221/avantgard-karacsony
Boldogh Dezső: Szövegterek köztes tartományai : Debreczeny György: Sőt mi több c. kötetéről http://holdkatlan.hu/index.php/bemutato/kritika/109-boldogh-dezso-szovegterek-koztes-tartomanyai (2014.05.24.)
Vissza(igazolás) a feladónak – Debreczeny György: Tértivevényes csillagok (2015.12.17.) https://gittegylet.com/2015/12/17/visszaigazolas-a-feladonak-debreczeny-gyorgy-tertivevenyes-csillagok/
Gyimesi László: Kiadó születik – vagy elbukik egy vakmerő kísérlet? : Jegyzetek a Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság könyveiről Ezredvég, 2015. 6. sz. http://www.ezredveg.hu/html/2015_11_12/1511122.html (2015.12.06.)
Boldogh Dezső: A döglött hal énekelni kezd (A Fáj is meg nem is c. kötetről) Irodalmi Jelen, http://www.irodalmijelen.hu/2017-aug-22-1129/doglott-hal-enekelni-kezd (2017.08.22.)
Kustár György: Szórengeteg, rengeteg szó (Az ezen a szép napon c. kötetről Bárka online Olvasónapló http://www.barkaonline.hu/olvasonaplo/6856-szorengeteg–rengeteg-szo (2019.08.14.)
Csokonai Attila: „áldom vagy verem a sors kezét?” (Debreczeny György: sötét lesz; szelektív üveghegyeken innen) Ezredvég 2019. 4. sz.
Képes Gábor: Lábjegyzet a lábjegyzetről Ezredvég 2020. május-június (XXX. évf. 3. sz.) old. (online: http://ezredveg.hu/html/2020_05_06/2005062.html#kega (2020.05.06.)
Batári Gábor: Két kiló Debreczeny a szellem magas polcáról : Nemcsak kenyérrel él az ember… hanem szellemi kolbásszal (a zengőkövön szirmok zápora és az ezen a szép napon c. kötetekről) Holdkatlan http://holdkatlan.hu/index.php/publicisztika/recenzio/9910-batari-gabor-ket-kilo-debreczeny-a-szellem-magas-polcarol-nemcsak-kenyerrel-el-az-ember-hanem-szellemi-kolbasszal (2020.08.09.)
Tasnádi-Sáhy Péter: Azért ne essünk túlzásba – Debreczeny György Thomas Bernhard breviáriumáról Várad 2020. (XIX. évf.) 9. sz. 84. old.
Nászta Katalin: Impressziók – két részletben (Debreczeny György: Három menetben, kollázs nélkül c. verskötete margójára) A harmadik napon a legnehezebb blog https://aharmadiknaponalegnehezebb.blog.hu/2020/11/11/debreczeny_gyorgy_harom_menetben_kollazs_nelkul (2020.11.14.)
Café Főnix https://ujkafe.website/?p=93500 (2020.11.16.)
Szepes Erika: Ajánlás Debreczeny György Félreolvasások című készülő kötetéhez Szövet irodalom https://www.szovetirodalom.com/2021/01/02/ajanlas-debreczeny-gyorgy-felreolvasasok-cimu-keszulo-kotetehez-szepes-erika/ (2021.01.02).
Földeák Iván: Meghívó három lírai menetre (Debreczeny György: Három menetben – kollázs nélkül)
Ezredvég Irodalmi, művészeti és társadalomkritikai folyóirat 2021. (XXXI. évf.) 1. sz. 165-169. old. (online: http://ezredveg.hu/html/2021_01_02/2101022.html#foiv2 (2021.01.18.) )
Csontos Márta: „Letepert szavak – három menetben” (Debreczeny György: Három menetben kollázs nélkül) Hitel 2021. március (XXXIV. évf. 3. sz. 110-111. old (online: https://www.hitelfolyoirat.hu/wp-content/uploads/2021/03/17-csontos.pdf 2021.04.09.)
Horner: A belegabalyodás művészete (Debreczeny György: Három menetben, kollázs nélkül) Népszava Nyitott mondat melléklet 2021. április 9. (148. évf. 81. sz.) 4. old. (online: https://nepszava.hu/3115674_a-belegabalyodas-muveszete-debreczeny-gyorgy-harom-menetben-kollazs-nelkul (2021.04.11.) )
Codău Annamária: A lényeg a kombinációban rejlik? (Debreczeny György: Három menetben kollázs nélkül) Újvárad 2021. május (I. évf. 3. sz.) 56. old. (Online: https://www.ujvarad.ro/kritika/a-lenyeg-a-kombinacioban-rejlik/ (2021.06.18.) )
Bence Erika: Szét- és összeszerelni ezt a világot: Debreczeny György verseiről http://holdkatlan.hu/index.php/rovatok/horizont/10805-horizont-bence-erika-szet-es-sszeszerelni-a-vilagot-debreczeny-gy-rgy-verseirol (2021.07.07.)
Ragályi-Szabó Dávid: Játék tét nélkül (Debreczeny György: Három menetben, kollázs nélkül) http://www.barkaonline.hu/olvasonaplo/7731-debreczeny-gyorgy- (2021.07.30.)
Major Evelin: Gombolyag (Debreczeny György: Három menetben, kollázs nélkül) Szabad Magyar Szó Családi Kör mell. 2021.08.12. 24. old. (online: https://csaladikor.com/pdf/2021-augusztus-12/#page/24 (2021.09.09.))
Bence Erika: Debreczeny György / Három menetben, kollázs nélkül Kortárs 2021. 12. sz. 108-109. old. (online: https://www.kortarsfolyoirat.hu/archivum/2021/12/bence-debreczeny.html (2021.12.10.))
Bence Erika: Egy talált nyelv továbbíródása (Debreczeny György: nincs semmi, Tandori úr) Szövet irodalom https://www.szovetirodalom.com/2022/03/29/bence-erika-egy-talalt-nyelv-tovabbirodasa-debreczeny-gyorgy-nincs-semmi-tandori-ur/ (2022.03.29.)
Bence Erika: Egy talált nyelv továbbíródása Napút online http://www.naputonline.hu/2022/07/04/bence-erika-egy-talalt-nyelv-tovabbirodasa/ (2022.07.07.)
Kilián László: Mosdótálak és mosdatlan szájak [a Három menetben, kollázs nélkül c. kötetről] Vár Ucca Műhely 2002. 2. (XXIII. évf. 76.) sz. 60-62. old.
Turi Orsolya: Töredékből egészet (Debreczeny György: nincs semmi, Tandori úr) Magyar Szó Családi Kör mell. 2022.09.22. (XXXIII. évf. 38. sz.) 18. old.

Laudáció:

Szepes Erika: Laudáció Debreczeny György Bánkuti Miklós-díja mellé http://www.irodalmijelen.hu/2014-aug-4-1602/laudacio-debreczeny-gyorgy-bankuti-miklos-dija-melle (2014.08.04.)

Tanulmány:

Szepes Erika: Örök avantgárd (Debreczeny György: Tértivevényes csillagok) Napút, 2016 március (XVIII. évf. 2. sz.) 76-88. old.

További bejegyzések