Barna T. Attila: AZ ALKONY SZÉTTÁRT COMBJAI

Vincent Van Gogh emlékének

vonagló ég alatt
napraforgók
sárga vére buggyan
egymásra hajlanak
az alkony széttárt
combjai közül
az éj hangtalan
kicsusszan

tántorog az űr
sercint
meteor zuhan

jönnek a hollók
a föld alól szállnak
kiabálnak
elborítanak

a ráncos lila
halva született éjt
óvom karomban

További bejegyzések