Bak Rita: Mindent elmond

Semmi sem marad kimondatlan,
ismerem minden rezdülésedet,
ahogy ott állsz és nézel,
kezed fáradtan aláhull,
tátogsz, nem hallom szavaid,
mégsem marad semmi sem kimondatlan,
messze vagy,
nem hallak,
de összerakjuk a holnapot.

További bejegyzések