Bak Rita: Azok az idők elmúltak

A fagyos földben fekete madártetemek.
Csalánból szőtt ingben állok
a folyóparton.
Fekete pihék szálldosnak a levegőben.

Letaposott fűcsomók alatt
keresem a ragyogást.

További bejegyzések